Fizik terimleri sözlüğü - S

S-

Sabit hız: Düzgün doğrusal hareket yapan bir cismin sahip olduğu hız.

Sabit ivmeli hareket: Bir hareketlinin hızının düzgün olarak arttığı ya da azaldığı, yani birim zamanda hızındaki değişmenin sabit olduğu durumdaki hareket.

Saf madde: Aynı türdeki atom veya moleküllerden oluşmuş homojen madde.

Salınım: Hareketli kütlenin ard arda aynı yerden aynı yönde geçmesi.

Sanal görüntü: Görüntüden bulunduğu yerden gelen ışık ile oluşan görüntü

Santigrat derecesi (oC): Sıcaklık ölçü birimi.Celcius isimli İsveçli astronom tarafından düşünülmüştür.

Sarım: Akım makarasındaki her bir halka.

Saydam: Işığı geçiren madde.

Serbest düşme: Dış etkenlerden korunmuş havasız bir ortamda(boşlukta) yerçekimi etkisiyle olan hareket.

Seri bağlı yay: Yayların uç uca eklenmesi.

Seri devre: Dirençlerin (veya güç kaynaklarının) bir uçlarının diğer elemanın bir ucuna bağlanması ile oluşturulan ve içinden tek akim geçen devredir.

Ses altı (infrosonic) dalgalar: İşitilebilir mertebenin altındaki frekansta olan boyuna dalgalardır. örneğin deprem dalgaları

Sesüstü(ultrasonic) dalgalar:İşitilebilir mertebenin üstünde frekansları olan boyuna dalgalardır. Örneğin kuartz kristaline alternatif elektrik alanının uygulanmasıyla elde edilir.

Sıcaklık: Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsü olan nicelik.

Sığa: Bir iletkenin yükünün potansiyeline oranına iletkenin sığası denir. Skaler bir büyüklüktür. Birimi Farad’dır.

Sıvı: İçinde bulunduğu kabin seklini alan bir hacme sahip cisim

Sigorta: Elektrik devrelerinde bulunan, yüksek akım gelmesi halinde devreyi açarak akımı kesen araç.

Skaler büyüklük: Sadece sayısal bir değer ve birimle bilinebilen bir büyüklük. Örnek:20 saniye yüzme, 50 gram kayısı, 70 joule enerji.....vb.gibi

Soğurma spektrumu: Bazı dalga boylarının gaz ortamları tarafından soğurulması.

Sonar: Su içerisindeki ses dalgaları

Sönüm altı: T0/2pi değerinden daha az sürüm ile salınım olur. Bu durumda sisteme sönüm altı veya zayıf sönümlü denir.

Sönüm üstü:T0/2pi değerinden daha fazla sönüm olması durumunda genlik değişim üstel olur. Ve sisteme sönüm üstü veya aşırı sönümlü denir.

Spin: Elektronun kendi halinde dönmesi.

Statik Sürtünme Kuvveti: Cismin durgun haldeki cisme etkiyen sürtünme kuvvetidir

Süblimleşme:Bir katını erimeden buharlaşmasıdır.

Süper esnek çarpışma: Çarpışma sırasında parçacıklarda saklı enerjinin açığa çıktığı ve sistemin kinetik enerjisinin arttığı çarpışma.

Süper pozisyon: İki veya daha fazla dalganın uzayda bir yerde üst üste gelmesi olayıdır

Sürat:Vektörel nicelik olan hızın genliğidir

Sürtünme katsayısı: Cisim ile zemin yüzeylerinin özelliklerine göre değişen, sürtünme kuvvetiyle ilgili birim.

Sürtünme kuvveti: Yatay bir zemin üzerinde ilk hızla atılan bir cisim için; bu cisme hareketi doğrultusunda ve hareketine zıt yönde etki eden kuvvet.

Statik: Kuvvetin etkisi altında bulunan cisimlerin denge şartlarını inceleyen mekanik bölümü.

Standart şartlar: 1 atm basınç, 25 oC sıcaklık.

Statik denge: Durgun cisimlerin dengesi.

Statik sürtünme kuvveti: Temas halinde olan iki cisim, birbirlerine göre durgun haldeyken, oluşacak bağlı harekete karşı koyan kuvvet.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar