Fizik terimleri sözlüğü - M

M-

Madde: Kütlesi ve hacmi olan evrende yer işgal eden cisimler.

Maddenin ayırt edici özelliği: Ölçüsü her maddede farklı olan özellikler.

Maddenin halleri: Maddenin bulunduğu durumlardan her biri.

Maddenin korunumu: Fiziksel ve kimyasal olaylarda reaksiyondan önceki kütleler toplamının reaksiyondan sonraki kütleler toplamına denk olması.

Magnetik alan: Bir pusula veya benzeri bir cihazın iğnelerini döndürebilecek, etkiye sahip magnetik nesnelerin kapladığı uzay. Alan güney kutbundan kuzey kutbuna doğrudur.SI birim sisteminde manyetik alanın birimi Tesla’dır.

Magnetik tek kutup: Hipotez olarak kabul edilen magnetik tek kutup.

Magnetik kutup: Elektrik yüklerinde olduğu gibi bir magnetik kutuplarından her biri.

Makara: Eksenlerinden bağlı olup çevresinden geçen ip çekildiğinde sadece dönme hareketi yapabilen (sabit makara) veya çevresinden geçen ip çekildiğinde hem dönen hem de yükselip alçalan (hareketli makara) basit makinalardır.

Makroskobik: Kütle, boyut ve sıcaklık gibi özellikleri dikkate değer nicelikler.

Manyetik akı: Düzgün manyetik alan içine konulan madde yüzeyinden dik olarak geçen manyetik alan çizgi sayısına denir.

Manyetik madde: Mıknatıs tarafından çekilebilen madde.

Mekanik: Fiziğin hareketini inceleyen dal.

Mekanik enerji: Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı.
Menzil: Eğik atış hareketi yapan bir cismin düşeyde atıldığı ilk seviyesine düşene kadar ki zaman içinde yatayda sahip olduğu yer değiştirmesi.

Merkezcil: merkeze doğru olan anlamındadır.

Merkezcil ivme: Anlık ivmenin yönünün her an merkeze doğru olduğu ivme.

Merkezcil kuvvet: Bir nesnenin yönünü değiştiren kuvvet. Çizgisel hızı sabit olan daire çevresinde dönen cisme etki eden merkeze doğru olan kuvvet mv2/r.

Merkezi çarpışma: Bir doğrultu üzerinde gerçekleşen çarpışma.

Merkezi olmayan çarpışma: İki boyutlu gerçekleşen çarpışma

Merkezkaç kuvveti: Düzgün dairesel hareket yapan herhangi bir aracın ivmesi merkeze yönelmiş olduğundan, gözlemcinin dışa doğru yönelmiş uygulandığı zannettiği kuvvet.

Metal: Sadece elektron vererek (+) yüklü iyon oluştura bilen, elektrik iletkenliği olan, periyodik cetvelin genellikle IA, IIA, IIIA grubunda yer alan element – lerin genel adı.

Metal çifti: Farklı metallerden yapılmış, birbirine perçinlenmiş iki metal çubuk.

Metalik bağlanma: Malzeme içerisindeki atomların bir arada tutulması için elektronların atomlar tarafından ortak olarak kullanılmasıdır.

Metre: SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inche eşittir.

Mezon: Spinin birimlerini içeren bir çeşit hadronlara ait tüm sayılar. Bu tür aileler pion, kaon, ve eta yi içerir.

Mıknatıs: Demir, kobalt, nikel gibi metalleri çekebilen maddedir.

Mikroskobik: Atomik hızlar gibi malzemelerin gözle görülemeyen özellikleri.

Mikroskobik kinetik enerji: Bir cismin parçacıklarının titreşimleri ve parçacıkların dönme hareketleri.

Mili: Binde bir anlamında kullanılan bir önek. 1/1000, 10-3 seklinde yazılabilir.

Miyop: Yakını görememezlik.

Molekül: Birden fazla aynı ya da farklı tür atomdan oluşmuş bileşik.

Molekül formülü: Gerçek formül kapalı formül.

Mol: 12 g karbon 12 izotopunda bulunan atom sayısı kadar temel bileşen içeren madde miktarı.

Mol sayısı: Alınan madde içindeki mol sayısı.
Moment: Kuvvetin döndürme etkisi.

Moment: Kuvvetin döndürücü etkisi. Kuvvetle yarıçapın (etrafında dönmenin olduğu noktaya olan uzaklık) çarpımıdır. Sıfırdan farklı bir moment (net moment) bir cismin açısal momentumunu değiştirir.

Momentum: Bir cismin hız vektörüle kütlesinin çarpımına verilen ad.

Momentum-Açısal momentumun korunumu: Bir sistemin net dış dönme momenti sıfır ise sistemin açısal momenti değişmezdir.

Momentumun korunumu: Bir sisteme etki eden dış kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplam çizgisel momentum korunur.

Momentumun koruma kanunu: Dış kuvvetlerin rol almadığı herhangi bir olaydan önceki ve sonraki momentumların birbirine eşit olma durumu.

Mutlak sıcaklık skalası: Sıcaklığın sıfır olduğu nokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin

Mutlak sıfır: En düşük sıcaklık değeri; 0 K

Müon: Ağır elektron için kullanılan bir çeşit lepton.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar