Fizik terimleri sözlüğü - D

D-

Dairesel hareket: Bir cismin bir eksen etrafında izlediği çembersel yörüngesi hareket.

Dalga: Enerjinin bir aracı malzeme olmadan bir yerden başka bir yere aktarılması.

Dalga biçimi: Akım şiddetinin zamanın fonksiyonu olarak çizilmesiyle elde edilen grafiklere alternatif akımın dalga biçimi denir. Kare dalga,Sinüs dalga ve üçgen dalga biçimleri vardır.Şehir şebeke gerilimi sinüs dalga biçimlidir.

Dalgaboyu: Peiyodik bir dalganın tekrarlanan en kısa uzunluğudur. Bu dalganın bir tepesinden diğer tepesine olan uzaklıktır.

Dalga genliği: Atomik ve alt atomların parçacıklarına Schrödinger denkleminin dalga çözümü. Madde-dalga karesi parçacığın karesi parçacığın bulunmasının olasılığını verir.

Dedektörler: Ses üstü dalga alıcı

Değerlik: Alınan veya verilen elektron sayısı, + veya - yük sayısı, bazen de fonksiyonel grubun sayısı.

Değerlik elektronu: Atomun bileşik oluşturması sırasında kullandığı elektronlar.

Değerlik elektron sayısı: En yüksek enerji seviyesinde s ve p orbitallerinde bulunan elektronların toplamı.
Deney: Yapay olarak üretilen ve kontrol altında yapılan gözlem.

Değişmiş yansıma: Pürüzlü bir yüzeyden ışınların yansımasıdır. Yansıyan ışın geldiği açıdan farklı açıda yansır.

Denge: Cismin üzerine etki eden bütün kuvvetlerin bileşkesinin ve herhangi bir nokta veya bir dönme eksenine göre momentlerinin cebirsel toplamının sıfır olma durumu.(denge şartları).

Denge konumu: Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur.

Dengelenmiş kuvvet: Net kuvvetin sıfır olduğu durumlarda etki eden kuvvetler.

Denge şartları: a)Dış kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır. b)Herhangi bir dönme eksenine göre dış torkların bileşkesi sıfır olmalıdır

Derece: Açı ölçümü için kullanılan ve bir tam dönüşün 360 olarak kabul edildiği birim.

Devre elemanları: DC ve AC elektrik devrelerinde kullanılan elemanlar pasif ve aktif olarak ikiye ayrılırlar.**Pasif devre elemanları; enerji ve elektromotor kuvvetleri olmayan ,ancak gerilim uygulandığında geçen akım sonucunda enerji harcayan veya depolayan elemanlardır.Bunlar direnç,bobin ve kondansatörlerdir.**Aktif devre elemanları Akümülatör,pil ve jeneratör enerji üreten;amplifikatör ise enerji seviyesini yükselten aktif elemanlara örnek verilebilir.

Dışarılama ilkesi: İki tane elektronun kuantum sayılarından en azından birinin farklı olmasıdır. Bu ilke proton, nötron ve baryonlara uygulanır.

Dinamik: Hareketin veya hareketteki değişmelerin sebeplerini araştırarak, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceleyen mekanik bölümü.

Dinamik denge: Hareketli cisimlerin dengesi.

Dinamo: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araç.

Dinamometre: Kuvvet ve ağırlık ölçen araç.

Diopter: Bir ayna veya lensin odaklama ölçüsü, odaklamanın tersinin uzunluğu metre cinsinden verilir

Direnç: Maddelerin elektrik yüklerinin geçişine karşı koyma özellikler

Diyafram: Bir lensten geçen ışığınn miktarının ayarlandığı açılır-kapanır bir kapı.

Diyamanyetik maddeler:Bağıl manyetik geçirgenlikleri 1’den biraz küçük olan maddelerdir.Manyetik alan şiddeti diyamanyetik ortam içinde zayıflar.

Doğru akım: Şiddeti ve akış yönü zamanla değişmeyen elektrik akımı.

Donma : Bir sıvının belirli bir sıcaklıkta ısı kaybederek katı hale geçmesi.

Donma sıcaklığı: Bir sıvının ısı kaybederek katı hale geçtiği sıcaklık.

Doppler etkisi: Periyodik bir dalganın, gözleyici, kaynak veya her ikisinin birden hareketinden dolayi frekansındaki değişim

Doyum: Magnetik bir malzemenin magnetizasyonunun artık değişmediği bölge

Dönüştürgen:Elektriksel bir işareti başka çesit bir işarete çeviren veya bunun tersini yapan düzeneklerdir.örnegin mikrofonlar ve hoparlörler

Duran dalga: Birbirine karşı hareket eden fekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayidir. Sonuç dalgası nodal ve antinodal bölgeler olarak sınıflandırılır.

Durum veya faz değişmesi: Maddenin bir durumdan diğer duruma geçmesidir. Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz haline geçiş.

Düzgün dairesel hareket: Sabit bir kuvvet ,büyüklüğü değişmeyen hız vektörüne sürekli dik olarak etki ederse, R yarıçaplı bir çember üzerinde düzgün dönme hareketi yaptırır.Böyle bir harekete düzgün dairesel hareket denir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizli tutulacak ve açıkta gösterilmeyecektir.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <b>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar