bilim

warning: Creating default object from empty value in /home/bilim/domains/bilimvadisi.com/private_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Düşündüren Kuş Davranışları

Canlıların her birine, tehlikelerden korunma ve düşmanlarına karşı kendilerini savunmada kullanabilecekleri hususi müdafaa silâhlarının verilmesi, kâinatta her seviyede tecelli eden Rubûbiyet’e (terbiye, bakım gözetim ve kontrol) işaret eder. Canlılar âleminin bir sınıfını oluşturan kuşlarda, düşmanlarından korunma stratejilerinin oldukça zengin olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur.

Bunu hiç düşündük mü?..

"Ne zaman şimşek çaksa, gök gürlese semadan yağmur yerine nitrik asit yağacak diye soluğum kesilir, rengim kaçar, sığınacak yer ararım; çünkü havada nitrik eşit teşekkülü için bütün şartlar hazırdır.." diyor kimya âlimi Prof. Dr. Arthur Macomb.
Semadan yağmur yerine nitrik asit (kezzap) yağabilirdi hiç düşündük mü?..
Yerküredeki su, karbondioksit, oksijen ve azotun devri daimindeki ahenk içinde işleyen nizam ve intizam insanı hayretten hayrete sürükler.,,

Havada seyahat yolu göründü

İnsanların roket benzeri bir mekanizmayla yeryüzünde seyahat edebilmesi bir yıl içinde mümkün olabilir. ABD’deki Havacılık Fuarı’nda kendi geliştirdiği sırt-roketini tanıtan Yeni Zelandalı mucit, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açtığı iddiasında.

Küçük Şey Yoktur

Yakın zamanlara kadar, başlangıç şartları kısmen bilinse de, herhangi bir fizikî sistem hakkında uzun vadeli doğru tahminler yapılabileceği görüşü hâkimdi. Fakat daha sonra anlaşıldı ki, aynı sistem için birbirinden ayırt edilemeyecek kadar yakın iki farklı başlangıç şartı, birbirlerinden çok farklı iki nihaî durumun meydana gelmesine vesile olabiliyordu. Buna ‘başlangıç durumuna hassas bağlılık’ denmektedir.

Sinek kulağından yeni bir işitme teknolojisi

Canlı yapıları ve hareketleri daha detaylı ve dikkatli incelendikçe mükemmellikler daha iyi anlaşılmakta, teknolojinin gelişmesi için yeni ilhamlar elde edilmektedir. Sinek kulak yapısındaki harikalıkların da yeni teknolojik cihazların tasarlanmasına vesile olması beklenmektedir.

Biyonik Göze Doğru

‘Terminatör’, ‘Biyonik Kadın’ gibi bilim-kurgu filmlerinde görüntüler bazen robotun gözünden yansıtılır ekrana. Böylelikle insanlar, robotların nasıl gördükleri hususunda bir fikir sahibi olur. Köşelerinde birtakım mesaj ve sayılar olan bu görüntülerde hedefe kilitlenme; koordinat çizgileri ve kırmızı bir nokta ile olur. Hayalî bir kabul olan bu görüş şeklinin gerçekleşmesi hususunda ilk adım, Washington Üniversitesi’nde, liderliğini Babak Perviz’in yaptığı bir araştırma grubu tarafından atıldı.

Tür Çeşitliliğindeki Perde: Genetik kodlar

Dünyada yaklaşık 450.000 bitki, 2.500.000 hayvan ve binlerce mikroorganizma türü bulunmaktadır. Her canlı türü, değişik ekosistemlerde kendisine tanınan sınır ve kurallar manzumesi içerisinde hayat sürer. Âdeta “Yeryüzü, bir döşek gibi (elverişli) yaratılmış” ve bütün canlıların kendilerine uygun çevrelere yayılmaları garanti edilmiştir. Değişik özelliklerle donatılmış kara ve su ekosistemleri; deniz, göl, okyanus ve çöller; tuzcul ekosistem ve kaplıcalar canlıların çeşitlenmesine vesile olmuştur.

Bilimde Hamle İçin Hangi Zihniyet

İnsanoğlu mâhiyeti itibarıyla sıra dışı özelliklere sahiptir. Meselâ o özne-nesne, tesir eden-edilen, yapabilen-yıkabilen, icat-tahrip, zorunluluk-şans, otomatik-iradî, aklî-hissî, içedönük-dışadönük, öğrenmeye açık-kapalı, gelenekçi-değişimci gibi çeşitli unvanlarla anılan zıt kuvvetlerin ve tercihlerin tesiri altında hayatı idrâk eder, duyar ve yaşar.

"Bilimsel Yöntem" Efsanesi

MODERN bilim kendisini “bilimsel” olarak kabul eder, çünkü belli bir metodoloji kullanır. Bu metodoloji temelde nicelikseldir ve ölçülebilir olgularla uğraşır.

Uygulayıcıları da yansız ve “kusursuz”dur. Fikir adamları dogmalar etrafında düşünürken ve onları karşıt düşüncelere karşı savunurken; bilim adamları “hipotez”lerle çalışır. Elde edilen delillere göre bu hipotezler değişebilir.

Ene ve Bilim

İLKOKUL iki ya da üçüncü sınıfta öğretilen bir konudur dünya ekseni. Beraberinde, ekvator çizgisi, enlem ve boylamlar da anlatılır. Hepsi de, varsayıma dayalıdır. Aslında öyle şeyler yoktur, ama oldukları varsayılır. Bu tarz soyut konular, somut örnekler vermeden anlatılamadığı için öğretmenlerin korkulu rüyasıdır.

Bilim Allah'ı Tanıyor

“Herkes serüven hikayelerini sever.

İşte, bütün zamanların en büyük serüvenlerinden biri de,

şimdi temel fiziğin—ve bütün bilimlerin—

alacakaranlık dünyasında yaşanıyor.

Bu serüvenin kahramanları, ilim adamları. Peşinde koştukları şey de,

hayallerin bile erişemediği değere sahip bir büyük ödül:

kâinatın kilitli kapılarının anahtarı.”

—Paul Davies

İŞTE BU YAZI, o nefes kesici serüvenin özetidir. Ve işte şu iki çift söz, o serüvenin gelişme çizgisini gösterir:

Sene 1879, biyolog Charles Darwin:

Bilim Yazıları: Atomlar ve Madde

EĞER BİR ELMAYI dünya kadar büyütebilmek mümkün olsaydı, bu büyüklükle orantılı olarak, elmayı oluşturan her bir atom, futbol topu büyüklüğüne gelecekti. İşte o zaman onlardan bir tanesini elimize alır, evirir çevirir ve atom hakkında merak ettiğimiz her şeyi öğrenebilirdik değil mi?.

Yo hayır!

Su Mucizesi

KAR kristallerinin harika görüntüler verdiğini ve her kristalin diğerinden farklı olduğunu biliyoruz. Bu bilgiden yola çıkan Japon bilim adamı Masaru Emoto “Şayet suyu dondurup karda olduğu gibi kristallerine bakabilirsem, her kristalin eşsiz ve benzersiz olduğunu görürüm” fikrine varmış. Oluşturduğu buz kristallerinin fotoğraflarını çektiğinde son derece zarif ve değişik geometrik şekiller elde etmiş.

Kaylule(öğle uykusu) ve Bilim

Beyni rahatlatıyor
PEYGAMBER Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem)'in, kendi hayatında uyguladığı “hafif öğle uykusu” olarak tabir edilen “kaylule” ya da Batılıların diliyle “siesta”yı bilim adamları da keşfetti.
Harvard Üniversitesi’ne göre, gün ortası şekerleme yapmak beyni dinlendiriyor, kalbi ve şekeri düzenliyor, zihni açıyor.
Fransa Sağlık Bakanı Bertrand, şirketleri öğlen uykusuna ikna etmek için bütçeden 7 milyon euroluk kaynak sağladı.

7 milyon euro kaynak ayrıldı

Maddenin Derinliklerine Seyahat

Maddenin temelinde ne bulunduğu ve maddenin aslının neden ibaret olduğu öteden beri insanoğlunun en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Maddenin varlığı atom çekirdeğinden ibaret olduğuna göre peki çekirdek elemanları (proton ve nötron) ne kadar maddedir? Onlar maddeye ne kadar benziyorlar?

Sponsorlu bağlantılar

Anket

Bilim ile ilgilenir misiniz?:

Son yorumlar

İçeriği paylaş